Štefan Majoroš - M.K.TRADE

Dôležité upresnenia Ministerstva financií SR k zákonu č. 270/2017 Z. z.
14.12.2017

V nadväznosti na e-mailový dopyt zo dňa 5.12. 2017 Ministerstvo financií SR vo veci aplikácie zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb o. práve daní a poplatkov a zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 270/2017 Z.z oznamuje:

Zmena v zákone o registračných pokladniciach
06.12.2017

Dňa 11. októbra 2017 prijala NR SR zákon 270/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 289/2008 o používaní ERP. 


Strana / 1